Divider dark

Όροι χρήσης & Προσωπικά δεδομένα

Τελευταία ενημέρωση: 02/12/2020

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Δεσµευόµαστε να χρησιµοποιούµε ορθές πρακτικές απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προσέγγισή µας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, επικοινωνήστε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πώς χρησιµοποιούµε τα Cookies, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας χρησιµοποιώντας τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες. Παρακαλούµε να συµπεριλάβετετα στοιχεία επικοινωνίας σας και λεπτοµερή περιγραφή της απορίας σας σχετικά µε τα Cookies.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» (εφεξής εταιρεία) η οποία εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Αιδηψού (τηλ. Επικοινωνίας 226022005, e-mail: info@hotelfani.gr) σας ενηµερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας και σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδοµένων και τις σχετικές διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που υποβάλετε µέσω της ιστοσελίδας του σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
1. Ποια προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε και για ποιους σκοπούς; 
Παρακάτω παρατίθενται τα προσωπικά σας δεδοµένα που συλλέγουµε µέσω της ιστοσελίδας µας και επεξεργαζόµαστε, ανά σκοπό επεξεργασίας.
Σκοπός επεξεργασίας
Α. Βελτίωση του περιεχοµένου, της δοµής, της λειτουργίας και της εµπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα µας.
Β. Αποστολή σε εσάς ενηµερωτικών δελτίων, προσφορών ή απάντηση σε ερωτήσεις σας.
Γ. Εξέταση της αίτησής σας για ένταξη στο εργατικό μας δυναμικό Προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται – Διεύθυνση IP – Πληροφορίες χρήσης και αλληλεπίδρασής σας µε την ιστοσελίδα µας (εφόσον έχετε επιλέξει την εγκατάσταση των αντίστοιχων cookies*) – Ονοµατεπώνυµο -E-mail -Διεύθυνση -Τηλέφωνο
2. Από που συλλέγουµε τα ανωτέρω δεδοµένα σας;
Τα δεδοµένα σας συλλέγονται από την ιστοσελίδα www.hotelfani.gr και απευθείας από εσάς µέσω της καταχώρισής τους στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας µας µέσω cookies .
3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα; 
Α) Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα έχουν µόνο οι κατά περίπτωση αρµόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας.
Β) Τα προσωπικά σας δεδοµένα δύνανται να διαβιβαστούν σε:
Ι) Φορείς στους οποίους η εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών για λογαριασµό της (εκτελούντες την επεξεργασία) (π.χ. παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και συντήρησης πληροφορικών συστηµάτων).
ΙΙ) Δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιµελητές, πραγµατογνώµονες εφόσον αυτό απαιτείται για την επιδίωξη τυχόν νοµικών αξιώσεων της εταιρείας.
ΙΙΙ) Δικαστικές, δηµόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους προς συµµόρφωση της εταιρείας µε οποιαδήποτε έννοµη υποχρέωσή του.

4. Για πόσο χρόνο τηρούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα;
Κατωτέρω παρατίθενται οι χρόνοι τήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων ανά σκοπό επεξεργασίας. Μετά το πέρας των ως άνω αναφερόµενων χρονικών διαστηµάτων, η εταιρεία θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδοµένα εκτός εάν: (i) ορίζεται άλλως από νοµοθετική διάταξη ή (ii) τα δεδοµένα είναι απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων της εταιρείας, οπότε ο χρόνος διατήρησης µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί κατά περίπτωση. Σκοπός επεξεργασίας Χρόνος τήρησης των δεδοµένων σας Βελτίωση του περιεχοµένου, της δοµής, της λειτουργίας και τηςεµπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα µας. Αποστολή σε εσάς ενηµερωτικών δελτίων για τις δράσεις της εταιρείας ή προσφορών (Newsletter). Εξέταση της αίτησής σας για ένταξη στο εργατικό μας δυναμικό.
Χρόνος διαγραφής
Σε περίπτωση διαγραφής τους από τον χρήστη της ιστοσελίδας θα διαγράφονται αµέσως από τα συστήµατα της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα διαγράψει ο ίδιος, η εταιρεία θα τα τηρεί για ένα έτος από την εγκατάστασή τους στη συσκευή του χρήστη μέχρι την τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την αποστολή των ενηµερωτικών δελτίων. Σε περίπτωση απόρριψης για ένα έτος από την ημερομηνία αποστολής ή μέχρι την αρνητική δήλωση του χρήστη.
5) Τι δικαιώµατα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων;
α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδοµένα τηρούµε και επεξεργαζόµαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους (δικαίωµα πρόσβασης). β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συµπλήρωση των προσωπικών σας δεδοµένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωµα διόρθωσης). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκοµίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συµπλήρωσης. γ) Να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας (δικαίωµα περιορισµού). δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που τηρούµε (δικαίωµα εναντίωσης). ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων από τα αρχεία που τηρούµε (δικαίωµα στη λήθη). στ) Να ζητήσετε να µεταφέρουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα που τηρούµε, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων).

Παρακαλούµε όπως σηµειώσετε τα κάτωθι σε σχέση µε τα δικαιώµατά σας:

 Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωµάτων σας, µπορεί να συνεπάγεται τη µη δυνατότητα απάντησης της εταιρείας σε οποιαδήποτε τυχόν απορία σας, καθώς και την παύση αποστολής σε εσάς των ενηµερωτικών δελτίων δράσης ή προσφορών της Εταιρείας. Η εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήµατός σας για περιορισµό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων του ή την εκπλήρωση νόµιµων υποχρεώσεών της. Η άσκηση του δικαιώµατος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδοµένων σας από τα αρχεία της εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αµέσως προηγούµενης παραγράφου. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων ενεργεί για το µέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδοµένων. ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώµατά σας µε οποιονδήποτε τρόπο.

6) Πως µπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας; 
Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατός σας µπορείτε να αποστείλετε e-mail στο info@hotelfani.gr

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» στη διεύθυνση www.hotelfani.gr (εφεξής αναφερόμενος ως «Ιστότοπος»), συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Απαγορεύεται να έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο Ιστότοπο, εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις.

Περιορισμένη άδεια χρήσης
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» σάς χορηγεί το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να χρησιμοποιείτε και να εμφανίζετε τον παρόντα Ιστότοπο και τη συνοδευτική ύλη μόνο για προσωπική σας χρήση. Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν αποτελεί μεταβίβαση κυριότητας του Ιστότοπου και της ύλης που περιέχεται σε αυτόν, και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (i) πρέπει να διατηρείτε, σε όλα τα αντίγραφα του Ιστότοπου και της ύλης, όλες τις ανακοινώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και άλλες ανακοινώσεις περί ιδιοκτησίας της ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» και (ii) δεν πρέπει να τροποποιείτε, να διανέμετε, να μεταφέρετε ή να αποθηκεύετε τον Ιστότοπο ή την ύλη με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να εμφανίζετε δημοσίως ή να εκτελείτε ή άλλως να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και την ύλη για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ρητώς στο παρόν.

Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου αποτελούν Πνευματικά Δικαιώματα © της ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL». Οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στο παρόν επιφυλάσσονται.

Φόρμες επικοινωνίας
Φόρμες επικοινωνίας που υπάρχουν στον ιστότοπο τις ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης δίνει οικειοθελώς και χωρίς καμία παρέμβαση εκ μέρους τις ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL». Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται απο την ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» προς διεκπεραίωση και ενημέρωση του επισκέπτη σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες. 

Εμπορικά σήματα
Τo εμπορικό σήμα «FANI HOTEL» μαζί με το λογότυπο αυτού, τα εμπορικά σύμβολα, οι εμπορικές ονομασίες, τα συνθήματα, είτε είναι κατατεθέντα είτε όχι, και οι υπηρεσίες αποτελούν εμπορικά σήματα της ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL». Η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι παραχωρεί σιωπηρά ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στον Ιστότοπο χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL».

Περιέχομενο ιστότοπου
Ως περιεχόμενο ιστότοπου ορίζονται ο σχεδιασμός (web design) τις ιστοσελίδας καθώς τα κείμενα οι φωτογραφίες και τα video. Περιεχόμενο το οποίο έχει αγοραστεί ή αναρτηθεί από άλλες πηγές και δεν ανήκει στην ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» μπορεί να γίνει ελεύθερη χρήση αυτού. Περιεχόμενο το οποίο ανήκει στην ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» δεν επιτρέπετε να αντιγραφεί η να αναπαραχθεί σε άλλους ιστότοπους χωρίς την έγγραφη άδεια τις ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» δε παραβάσεις θα διεκδικηθούν βάση του νόμου περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

Τροποποίηση του Ιστότοπου
Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παρούσας Νομικής Σημείωσης, ή να αποσύρει ή να περιορίσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών
Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα». Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, εργαλείου και υπηρεσίας στον Ιστότοπο πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή τη λειτουργικότητα των εν λόγω πληροφοριών, εργαλείων ή υπηρεσιών. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Περιορισμός ευθύνης
Εκτός εάν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» δεν ευθύνεται για καμία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική ζημία, απώλεια κέρδους ή για καμία διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτει από τη χρήση τη μη δυνατότητα χρήσης του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο, ακόμα και εάν η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» έχει ενημερωθεί για τις σχετικές ζημίες. Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» δεν ευθύνεται για καμία ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αστοχία που περιέχεται στον Ιστότοπο και δεν υποχρεούται να ειδοποιεί τους χρήστες όταν οι πληροφορίες έχουν επικαιροποιηθεί. Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» δεν είναι υπεύθυνη για καμία απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη στήριξή σας σε οποιαδήποτε δεδομένα ή υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο ή δεδομένα που ο χρήστης έχει εισαγάγει στον Ιστότοπο.

Σύνδεσμοι
Ο Ιστότοπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστοσελίδες και πόρους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα μέρη. Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν υιοθετεί ή δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε εγγυάται για κανένα υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτα μέρη με τα οποία ο Ιστότοπος έχει σύνδεσμο.

Υποβολές
Με την υποβολή πληροφοριών ή υλικού (όπως παρατηρήσεις, δεδομένα, απαντήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις, ιδέες, σχέδια, παραγγελίες, αιτήματα ή άλλα παρόμοιας φύσης) στην ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL», για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του Ιστότοπου, συμφωνείτε ότι: (i) το υλικό δεν θα περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό ή απειλητικό ή άλλως ακατάλληλο για δημοσίευση, (ii) θα καταβάλετε εύλογες προσπάθειες σάρωσης και αφαίρεσης οποιουδήποτε ιού ή άλλων μολυσματικών ή καταστρεπτικών χαρακτηριστικών προτού υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό, (iii) είστε κάτοχος του υλικού ή έχετε το απεριόριστο δικαίωμα να το παρέχετε σε εμάς και η ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» δύναται να δημοσιεύσει το υλικό και/ή να ενσωματώσει το υλικό αυτό ή οποιαδήποτε έννοια που περιγράφεται σε αυτό στα  προϊόντα μας χωρίς αποζημίωση, περιορισμούς χρήσης, αναγνώριση της πηγής, υποχρέωση λογοδοσίας ή ευθύνη και (iv) συμφωνείτε να μη λάβετε μέτρα κατά της ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» σε σχέση με το υλικό που υποβάλατε και συμφωνείτε να αποζημιώσετε τηνΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» εάν οποιοδήποτε μέρος λάβει μέτρα κατά της ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΦΑΝΗ ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «FANI HOTEL» σε σχέση με το υλικό που υποβάλλατε.

Logo Fani Hotel

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Κάντε μια ερώτηση